Borgermøder

På denne side kan du se de aktuelle borgermøder, der er i forbindelse med høringer i Frederiksberg Kommune.

Borgermøde om forslag til lokalplan 223 for Rolighedsvej Bycampus

Tid: Tirsdag den 28. januar 2020, klokken 19-21
Sted: Multisalen (bygning A), Skolen ved Bülowsvej, Thorvaldsensvej 24.

Borgermøde om forslag til lokalplan 225 om Kong Georgs Vej 57-61

Tid: 6. februar 2020, klokken 19-21
Sted: Multisalen (bygning A), Skolen ved Bülowsvej, Thorvaldsensvej 24.

 

Byvandringer i forbindelse med høring af Frederiksbergstrategien 2020

Vil du se og høre nærmere om planerne for Frederiksberg Kommunes udvikling i de kommende år? Så meld dig til en eller flere af de fire byvandringer, der er et led i høringen af Frederiksbergs kommuneplanstrategi, Frederiksbergstrategien. De fire vandringer relaterer sig til hvert sit spor i strategien. Fælles for alle vandringer er, at de varer cirka halvanden time og slutter af indendørs med lidt varmt at drikke og en times opfølgning med debat.
Du kan tilmelde dig de forskellige byvandringer og tilhørende workshops på https://frederiksberg-byudvikling.nemtilmeld.dk/7/   

Byvandring 1: Byen i byen
Oplev Frederiksbergs bygninger og byrum på en fascinerende rejse, hvor vi tager afsæt i Frederiksbergs rige historie, runder den dynamiske nutid og tegner de bedste visioner for fremtidens Frederiksberg. Vandringen finder sted lørdag den 1. februar klokken 10 til 12.30. Mødested: Møstings Hus

Byvandring 2: Vidensbyen
Frederiksberg er iværksætternes og de studerendes by. Tag med på denne vandring og oplev lærings- og innovationsmiljøer, der dirrer af virkekraft og gode idéer – og kom med dine forslag til, hvordan Frederiksberg bliver en endnu stærkere vidensby. 
Vandringen finder sted lørdag den 1. februar klokken 13.30 til 16. Mødested Metro-forpladsen ved Forum Station. 

Byvandring 3: Byen for alle
Frederiksberg skal have plads til alle, fra de yngste til de ældste. Tag med på en vandring, hvor mangfoldigheden er i højsædet. Se de nye boligformer, opholdssteder, legepladser og byrum – og kom med dit bidrag til, hvordan vi styrker mangfoldigheden og sammenhængskraften i byen.
Vandringen finder sted søndag den 2. februar klokken 10 til 12.30. Mødested: Lindevangsparken, pavillonen ved Finsensvej

Byvandring 4: Klimaby nu og for fremtiden
Hvordan bliver Frederiksberg CO2-neutral i 2030, og hvordan kan vi alle bidrage til den bæredygtige udvikling? Få – og giv – svaret på denne klimavandring, hvor du også får et fascinerende indblik i den kolossale anlægsopgave, det er, at skybrudssikre Nordeuropas tættest befolkede kommune.
Vandringen finder sted søndag den 2. februar fra klokken 13.30 til 16. Mødested: Krydset Holger Danskes Vej ¬– Kronprinsesse Sofies Vej.