Forslag til lokalplan for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej 57-61

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP 225 og KP 12
Startdato
ons, 18/12/2019
Høringsfrist
tir, 18/02/2020

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 2. december 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet (punkt 319) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.

Lokalplanen skal danne det planmæssige grundlag for opførelse af en etageboligbebyggelse, der kobles til tre eksisterende brandgavle samt flytning og genopførelse af en villa til fællesrum eller mindre café og boligformål. Derudover fastlægges de tilhørende adgangs- og opholdsarealer, der skal indgå i områdets byrum og passager.

Lokalplanforslaget, forslaget til kommuneplantillæg, miljøscreeningen og offentliggørelsesbrevet kan du finde under ”Dokumenter” nederst på siden. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg bliver også offentliggjort på Plandata.

 

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

 

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120