Forslag til vision for Frederiksberg Hospital

Læs visionsforslaget for den fremtidige udvikling af Frederiksberg Hospital.
Høringstype
Strategi
Sagsnummer
01.00.05-A00-1-19
Startdato
tir, 22/01/2019
Høringsfrist
fre, 12/04/2019

Baggrund og formål
Rigtig mange borgere har siden juni 2018, hvor borgerdialogen blev skudt i gang, kommet med deres input til, hvad der skal ske med Frederiksberg Hospital, når det flytter i 2023. Idéerne er blevet samlet i et idékatalog, som kan ses under Dokumenter, og på den baggrund er der nu formuleret et forslag til vision for udviklingen af Frederiksberg Hospital - og herunder en række delvisioner:

Hovedvision:
- På Hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor liv og ro forenes i en bydel med bæredygtige fremtidsløsninger og sin egen identitet.

Delvisioner:
- Med afsæt i hospitalets historie bevares historiske bygninger og grønne træk og der gøres plads til nybyggeri, aktiviteter og klimatilpassede byrum.
- Høje ambitioner om en grøn, cirkulær og ressourcebevidst tilgang sikrer nye og bæredygtige muligheder for os på Frederiksberg og dem, der kommer til.
- Varierede bo- og ejerformer, nære sundheds- og fritidstilbud, kultur og kreativt iværksætteri bliver tilgængeligt for alle og skaber liv.
- Kvarteret skaber rammer for nye måder at leve på, hvor en blanding af generationer, selvforsyning, fællesskaber og deleøkonomi kan give øget livskvalitet og mangfoldighed.
- Trafikken indrettes på cyklister og fodgængeres præmisser i et fortrinsvis bilfrit område, hvor sivetrafik sikrer den nødvendige adgang for biler, der primært parkeres under terræn.
- Liv skal der være fra dag 1, hvor områdets muligheder sættes i spil i midlertidige aktiviteter, der skabes i dialog med borgere og foreningsliv.
- Nybyggeri og bevaringsværdige bygninger, træer og grønne arealer skaber i samspil med materialevalg og arkitektur et varieret og oplevelsesrigt udtryk.
- Hospitalsområdet bliver et markant aktiv på Frederiksberg til glæde for alle i byen - barren er høj på Frederiksberg.


Se hele visionsforslaget under Dokumenter, hvor de enkelte delvisioner også er uddybet. 

Den videre proces
Frem til påske 2019 kan du komme med dine bemærkninger til visionsforslaget. De indkommende svar vil blive fremlagt for kommunalbestyrelsen, og visionen vil blive revideret på den baggrund. Den endelige vision vil danne grundlag for en mere konkret udviklingsplan, der skal sætte rammen for omdannelsen fra hospital til nyt bykvarter.

Byliv og Drift

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Closed
Søndag: Closed
Telefonnummer
38214151