Harrestrup Å: Kapacitetsplan 2018 og miljøvurdering

Høringen er afsluttet.
Der er ingen høringssvar
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
00-17-00-P20 -3-15 (2015/0002298
Startdato
fre, 30/11/2018
Høringsfrist
tor, 24/01/2019

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. oktober 2018 at sende Kapacitetsplan 2018 og Miljøvurderingsrapporten i høring. Baggrunden for dette er, at afledning af skybrudsvand fra Frederiksberg Vest blandt andet skal ske til Harrestrup Å. Tilbage i 2014 indgik Frederiksberg Kommune en samarbejdsaftale med kommunerne i Albertslund, Ballerup, Glostrup, Brøndby, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Rødovre og København samt deres respektive forsyningsselskaber om håndtering af skybrudsvand i Harrestrup Å.
Kommunerne og deres forsyningsselskaber har i fællesskab udarbejdet en Kapacitetsplan, der skal sikre områderne langs åen mod oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse. Dette gøres ved at gennemføre en række anlægsprojekter, der dels forsinker regnvandet i grønne områder, og dels lader det løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne. Anlægsprojekterne gennemføres i grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end eksempelvis underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder designes for at kunne håndtere regnvandet, forventes der at kunne opnås miljømæssige og rekreative synergieffekter.
 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af blandt andet planer (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. Kapacitetsplanen for Harrestrup Å skal miljøvurderes, da planen fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Der er derfor udarbejdet en miljørapport om forslag til Kapacitetsplan.

 

Uddybende information

Efter vedtagelsen af Kapacitetsplanen har kommunerne og forsyningsselskaberne aftalt at indgå en forpligtende aftale om gennemførelse af planen. Aftalen forpligter alle til aktivt at medvirke til opfyldelse af Kapacitetsplanen. Det indebærer blandt andet, at kommunerne aktivt skal arbejde for at sikre, at de arealer, der er nødvendige for Kapacitetsplanens gennemførelse, ikke bliver bebygget. Specifikt for Frederiksberg Kommune gælder det, at samarbejdet med Københavns Kommune om Grøndals å skal sikre, at projektet overholder retningslinjerne for den samlede plan. Efter planen skal Grøndals å og- parken gå i gang i 2024-2028. Der vil komme en særskilt proces om dette projekt.

 

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk

Byliv og Drift

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214220