Lokalplan og kommuneplantillæg for Frederiksberg Forsyning

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP218 og KP6
Startdato
ons, 12/12/2018
Høringsfrist
ons, 09/01/2019

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 3. december 2018 godkendt forslag til kommuneplantillæg 6 og forslag til lokalplan 218 for del af Frederiksberg Forsyning Stæhr Johansens Vej 38. I referatet fra mødet (punkt 290) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.
Baggrunden for at udarbejde lokalplanforslaget er at Frederiksberg Forsyning ønsker at ændrer anvendelsen for mindre del af eksisterende administrationslokaler, til kontor- og serviceerhverv, og derved muliggør, at dele af eksisterende administration, kan benyttes af andet end forsyningsvirksomhed. Forslaget vedrører alene anvendelsesændring af del af eksisterende bygninger, og der udlægges derfor ikke nye byggefelter.

Lokalplanen fastholder derudover området til offentlige formål i form at tekniske anlæg, driftsbygninger, driftspladser og administration samt lignende tilknyttede funktioner for forsyningsvirksomhed.
Der er sammen med lokalplanforslaget fremlagt et forslag til kommuneplantillæg, som ændrer områdets anvendelse fra "Tekniske anlæg" til "Tekniske anlæg, kontor- og serviceerhverv".
Lokalplanforslaget, forslaget til kommuneplantillæg og miljøscreening kan du finde under "dokumenter" nederst på siden. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg bliver også offentliggjort på Plandata.


Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120