Lokalplanforslag for boligbebyggelse ved Kong Georgs Vej

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP 231 og KP 17
Startdato
ons, 03/03/2021
Høringsfrist
søn, 06/06/2021

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet (punkt 57) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.

Lokalplanen skal danne det planmæssige grundlag for nedrivning af eksisterende bebyggelse og opførelse af en ny etageboligbebyggelse med et større grønt haverum mod Kong Georgs Vej.

Lokalplanforslaget, forslaget til kommuneplantillæg, miljøscreeningen og offentliggørelsesbrevet kan du finde under ”Dokumenter” nederst på siden. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg bliver også offentliggjort på Plandata.

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "Dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

Åbent Hus 

Frederiksberg Kommune inviterer til digitalt Åbent Hus, hvor der orienteres om lokalplanforslaget tirsdag den 13. april 2021 kl. 16.30-18.00. Læs mere om Åbent Hus-arrangementet.

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120