Masterplan for Fremtidens Skole 2030

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Strategi
Startdato
ons, 25/08/2021
Høringsfrist
søn, 31/10/2021

Baggrund og formål

I budgetforliget 2020 og 2021-2022 blev det besluttet at udarbejde en masterplan for Fremtidens Skole 2030, som lægger grundlaget for de kommende års prioriteringer frem mod 2030. Masterplanen er således et centralt element i skolernes bidrag til at sikre rammer, der skaber den ønskede effekt: At børn og unge kan udvikle sig til kompetente, robuste og livsduelige medborgere, der kommer godt på vej med uddannelse og beskæftigelse.
Undervisningsudvalget behandlede og godkendte på møde den 16. august (pkt. 96) høringsudkast til Masterplan for Fremtidens Skole 2030 med enkelte tilpasninger. Høringsudkastet blev præsenteret for kommunalbestyrelsen skoleledelser, skolebestyrelser, elever, organisationer og repræsentanter for kultur- og erhvervslivet på et topmøde om Fremtidens Skole 2030 den 25. august og er herefter sendt i høring frem til den 31. oktober 2021. Den endelige Masterplan for Fremtidens Skole 2030 forventes godkendt i foråret 2022.

Uddybende information

Masterplanen er udviklet på baggrund af en omfattende inddragelsesproces i foråret 2021, hvor der har været afholdt workshops og dialogmøder for skoleledelser, skolebestyrelser, elever, organisationer og repræsentanter for erhvervs- og kulturlivet. Der har også været en elevkonkurrence, hvor alle elever på Frederiksberg folkeskoler har haft mulighed for at komme med deres bud på Fremtidens Skole 2030.

Videre politisk proces

Høringen af masterplanen afsluttes den 31. oktober og den endelige masterplan forventes godkendt i foråret 2030.