Miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Strategi
Sagsnummer
06.00.05-G01-1-18
Startdato
man, 07/10/2019
Høringsfrist
man, 02/12/2019

Baggrund og formål

By- og Miljøudvalget har den 16. september 2019 vedtaget, at Miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) med tilhørende udkast til VVM-tilladelse for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel sendes i 8 ugers offentlig høring. Du kan se udvalgets behandling af redegørelsen i referatet fra mødet den 16. september (pkt. 296). 

København og Frederiksberg Kommune har besluttet, at HOFOR og Frederiksberg Kloak A/S projekt om etablering af en skybrudstunnel umiddelbart syd fra Sankt Jørgens Sø til Havnen ved Kalvebod Brygge 45 skal gennem en miljøvurderingsproces i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet behandles sideløbende af Trafik-, Bolig-, og Byggestyrelsen, da dele af tunnelen anlægges på statens område (havnens vandområde).

Projektet indgår som en del af de to kommuners fælles skybrudskonkretiseringsplaner. Projektet vil medvirke til at reducere oversvømmelser på Vesterbro og det østlige Frederiksberg. I tilknytning til projektet skal der anlægges 3 skakter med tilhørende byggepladser; Sankt Jørgens Sø (v. Vodroffsvej), V/Gasværksvej/Halmtorvet og ved Kalvebod Brygge 45. Derudover skal der placeres en pumpestation ved udløbet i Kalvebod Brygge. Tunelen bliver ca. 1264 meter lang. 

Projektets miljøpåvirkning er vurderet i VVM-redegørelse i såvel anlægsfasen som i driftsfasen (efter færdiggørelsen). Der er i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet et fælles udkast til VVM-tilladelse med til projektet, som indgår i høringen.

Borgermøde

Bygherren vil i offentlighedsperioden arrangere et borgermøde den 13. november klokken 18.30-20.30, Gasværksvejens Skole, Gasværksvej 22, København V 

Videre proces

Efter høringen vil der blive udarbejdet en hvidbog med opsamling på høringen og det afholdte borgermøde. Herefter skal kommunerne tage stilling om projektet med tilhørende VVM-tilladelse skal endelig godkendes.

Yderligere oplysninger om VVM-redegørelse kan fås ved henvendelse til Civilingeniør, telefon nr. 3821-4076, e-mail: nije01@frederiksberg.dk.

Byliv og Drift

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214220