Udvidelse af Plejehjemmet Søndervang

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
01.02.05-K04-7-18
Startdato
ons, 05/09/2018
Høringsfrist
ons, 10/10/2018

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 27. august 2018 besluttet at der i henhold til planlovens § 23c skal indkaldes idéer og forslag med en høringsperiode på 4 uger til en større ændring af kommuneplanens rammedel. I referatet fra mødet (punkt 173) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.
Frederiksberg Kommune ønsker at ændre kommuneplanens rammer for et område mellem Nyelandvej, Emil Chr. Hansens Vej og Stæhr Johansens Vej – en mindre del af rammeområde 4.T.1 Stæhr Johansens Vej. Formålet er at ændre anvendelsen og derved muliggøre udvidelsen af plejehjemmet Søndervang, i et rammeområde som i dag er udlagt til tekniske anlæg og udelukkende anvendes til forsyningsvirksomhed og dertil tilknyttede funktioner.
Offentliggørelsesbrevet og bilag ”Indkaldelse af idéer og forslag” kan du finde under "dokumenter" nederst på siden.
 

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120