Strategi

Masterplan for Fremtidens Skole 2030

Læs mere om Fremtidens Skole 2030 i Masterplan for Fremtidens Skole 2030.
Høringsfrist: 31. okt. 2021
Lokal- og kommuneplan

Lokalplanforslag for boligbebyggelse ved Fuglebakk…

Læs mere om forslag til lokalplan 230 og kommuneplantillæg 16.
Høringsfrist: 23. jun. 2021
Andet

Cykelstier og ensretning af Vodroffsvej

Borgerdialogen om Vodroffsvej er udsat.
Høringsfrist: 10. jun. 2021
Lokal- og kommuneplan

Lokalplanforslag for boligbebyggelse ved Kong Geor…

Læs mere om forslag til lokalplan 231 og kommuneplantillæg 17.
Høringsfrist: 06. jun. 2021
Lokal- og kommuneplan

Forslag til Kommuneplan 2021 – Frederiksbergs plan…

Høringen er afsluttet.
Høringsfrist: 12. apr. 2021
Lokal- og kommuneplan

Lokalplanforslag for boliger og erhverv C.F. Richs…

Læs mere om forslag til lokalplan 227 og kommuneplantillæg 14.
Høringsfrist: 01. apr. 2021
Politik

Forslag til strategi for ren luft

Læs mere om forslag til strategi for ren luft.
Høringsfrist: 05. feb. 2021
Strategi

Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaborator…

Frederiksberg Kommunes vision er en 100 % bæredygtig affaldshåndtering. Du har nu mulighed for at give din…
Høringsfrist: 02. feb. 2021
Andet

Detailprojekt for cykelstier på Platanvej

Høringen er afsluttet.
Høringsfrist: 16. nov. 2020
Lokal- og kommuneplan

Forslag til lokalplan for bevaringsværdige bygning…

Høringen er afsluttet.
Høringsfrist: 11. nov. 2020
Lokal- og kommuneplan

Forslag til lokalplan for Værnedamsvej 13 og Frede…

Høringen er afsluttet.
Høringsfrist: 16. sep. 2020
Lokal- og kommuneplan

Bevarende lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen

Høringen er afsluttet.
Høringsfrist: 04. mar. 2020
Lokal- og kommuneplan

Forslag til lokalplan for Lindevangshave ved Peter…

Høringen er afsluttet.
Høringsfrist: 28. feb. 2020
Lokal- og kommuneplan

Forslag til Frederiksbergstrategien 2020

Høringen er afsluttet.
Høringsfrist: 23. feb. 2020
Lokal- og kommuneplan

Forslag til lokalplan for boligbebyggelse ved Kong…

Høringen er afsluttet.
Høringsfrist: 18. feb. 2020