Forslag til lokalplan for bevaringsværdige bygninger

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP 228
Startdato
ons, 16/09/2020
Høringsfrist
ons, 11/11/2020

Baggrund og formål

By- og Miljøudvalget har den 8. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet (punkt 138) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i By- og Miljøudvalget samt bilag til den politiske behandling.

Baggrunden for at udarbejde lokalplanforslaget er Frederiksberg Kommunes ønske om at sikre de bevaringsværdige bygninger med højest bevaringsværdi på Frederiksberg.

Lokalplanen har til formål at sikre bevaring af eksisterende bevaringsværdige bygninger med be-varingsværdi SAVE 1 og 2, fredede bygninger og kirker. Bygningerne udpeges som bevaringsværdige i temalokalplanen.

I lokalplanen fastsættes et forbud mod at bygningerne nedrives og et forbud mod at bygningerne på nogen måde ændres i deres ydre udformning uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Dette skal sikre, at udvendig renovering og vedligeholdelse og eventuelle ændringer eller ombygninger sker nænsomt og med respekt for den eksisterende bygnings bevaringsværdier og arkitektur og det omgivende miljø.

Lokalplanforslaget, miljøscreeningen og offentliggørelsesbrevet kan du finde under ”Dokumenter” nederst på siden. Lokalplanforslaget bliver også offentliggjort på Plandata.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Byudvikling på tlf. 3821 4070 eller mail bbe@frederiksberg.dk.

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i lokalplanområdet.

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Søndag: Lukket
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Telefonnummer
38214120