Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Svømmehalskvarteret

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP 226 og KP 13
Startdato
fre, 31/05/2019
Høringsfrist
ons, 05/06/2019

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 18.3.2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet (punkt 76) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.
Baggrunden for udarbejdelsen af forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er at Frederiksberg Kommune ønsker at sikre rammerne for de eksisterende små erhverv i stueetagerne i Svømmehalskvarteret og dermed bevare kvarteret som det er i dag.
Området er i dag omfattet af den bevarende lokalplan 189. Forslaget til lokalplan 226 er en revideret version af den gældende bevarende lokalplan 189 for området. Den reviderede version har til formål at sikre den fortsatte anvendelse til erhverv i de udadvendte stueetager, hvor der i dag er erhverv i Svømmehalskvarteret. Disse stueetager udlægges til kontor- og serviceerhverv, caféer og restauranter og mindre butikker. Stueetagerne ligger fordelt i kvarteret og kan ses på lokalplanens kortbilag 2. Der vil i disse stueetager fremadrettet ikke kunne indrettes bolig. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog opretholdes.
Forslaget til lokalplan er desuden opdateret på en række områder. Enkelte nye ejendomme er udpeget som bevaringsværdige og i tråd med kommuneplanens rammer er de bevaringsværdige træer udpeget på kort. Derudover er lokalplanen opdateret med den reviderede altanmanual fra 2018. Der er sammen med lokalplanforslaget fremlagt et forslag til kommuneplantillæg, som giver mulighed for at der kan placeres kontor- og serviceerhverv, caféer og restauranter enkeltes steder uden for strøggaderne.
Lokalplanforslaget, (forslaget til kommuneplantillæg), miljøscreeningen og offentliggørelsesbrevet kan du finde under ”Dokumenter” nederst på siden. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg bliver også offentliggjort på Plandata.

 

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

 

Videre politisk proces

Den 12. august 2019 vedtog By- og Miljøudvalget, at forslag til lokalplan 226 - bevarende lokalplan for Svømmehalskvarteret skulle sendes i supplerende høring i de berørte delområder, idet der udlægges yderligere fire stueetager til erhverv. Du kan se referatet fra mødet i By- Miljøudvalget her: Punkt 248. Den supplerende høring er afsluttet og forslaget til lokalplan vil blive politisk behandlet i By- og Miljøudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen. Forslaget til lokalplan forventes at blive endeligt vedtaget i november/december.

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120