Lokalplanforslag for boliger og erhverv C.F. Richs Vej 107

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP 227 og KP 14
Startdato
tor, 04/02/2021
Høringsfrist
tor, 01/04/2021

OBS: Vi oplever for tiden tekniske problemer med høringsportalen. Hvis dit høringssvar ikke uploades, så prøv at afgive det igen.

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 25. januar 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet (punkt 25) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.

Lokalplanen skal danne det planmæssige grundlag for at omdanne den eksisterende kontorejendom til familieboliger og erhverv i form af fitnesscenter og kontorerhverv og samtidig opføre yderligere nyt byggeri til familieboliger. Samlet ønskes opført 32 familieboliger, heraf opføres 25 % som almene boliger.

Lokalplanforslaget, forslaget til kommuneplantillæg, miljøscreeningen og offentliggørelsesbrevet kan du finde under ”Dokumenter” nederst på siden. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg bliver også offentliggjort på Plandata.

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "Dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

Borgermøde

Der afholdes virtuelt åbent hus torsdag den 4. marts 2021. Se mere og find link til Åbent Hus her. 

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Søndag: Lukket
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Telefonnummer
38214120