Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Strategi
Sagsnummer
07.00.01-A00-11-20
Startdato
tir, 08/12/2020
Høringsfrist
tir, 02/02/2021

Baggrund

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunen udarbejde en affaldsplan hvert 6. år. Planen skal indeholde en perspektivering for, hvad der vil ske i de kommende 12 år.
”Ressource- og Affaldsplan 2026 – Genbrugslaboratorium Frederiksberg” beskriver de overordnede linjer for, hvad der skal ske på affaldsområdet i kommunen i årene 2021-2026.

Uddybende information

”Ressource- og Affaldsplan 2026 – Genbrugslaboratorium Frederiksberg” er blevet udarbejdet i en tid præget af store forandringer og rivende udvikling på affaldsområdet, og der er intet, der tyder på opbremsning. Tværtimod er der stadig mere fokus på klima, miljø og bæredygtig livsstil. Derfor sætter planen nogle overordnede rammer, i det ingen reelt ved, hvordan affaldsområdet ser ud i 2026. Læs den og giv dit input til hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer, eller hvordan vi kan udfylde rammerne på en god måde.

Videre politisk proces

Efter endt offentlig høring og eventuelle ændringer på baggrund af høringen skal "Ressource- og Affaldsplan 2026 - Genbrugslaboratorium Frederiksberg" godkendes i By- og Miljøudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen, inden den træder i kraft.