Sådan behandler Frederiksberg Kommune dine personoplysninger

Når du offentliggør dit høringssvar, behandler Frederiksberg Kommune personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlige for.

Høringssvar indgår i den politiske behandling af en given sag, hvor grundlaget for denne behandling  er planlovens § 24, stk. 1, lovens § 27, stk. 1, og styrelsesloven § 8, stk. 7.

Følgende personoplysninger behandles om dig: almindelige  personoplysninger.

Personoplysningerne vil som udgangspunkt blive opbevaret i 5 år, efter sagen er færdigbehandlet, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

•  At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
•  Indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig
•  Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
•  Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, over Frederiksberg Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelse@frederiksberg.dk eller via sikker post på Borger.dk.