Cykelstier og ensretning af Vodroffsvej

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Andet
Sagsnummer
05.00.00-P20-3-20
Startdato
man, 22/11/2021
Høringsfrist
søn, 19/12/2021

Baggrund og formål

For at øge trafiksikkerheden og trygheden for de mange cyklister på Vodroffsvej, vil Frederiksberg Kommune etablere cykelstier på Vodroffsvej på strækningen mellem Danasvej og Gammel Kongevej. For at få plads til cykelstier og samtidig bevare så mange parkeringspladser som muligt, er det nødvendigt at ensrette Vodroffsvej for biltrafik fra Danasvej til Gammel Kongevej Frederiksberg Kommune har udarbejdet et projektforslag, som alle med interesse for Vodroffsvej nu har mulighed for at kommentere. Har du derfor kommentarer eller bemærkninger til projektforslaget, vil vi meget gerne høre fra dig. Det er muligt at læse mere om projektforslaget og give sin mening til kende frem til den 19. december 2021.

Uddybende information

Projektforslaget for Vodroffsvej medfører bl.a. følgende:

- Der etableres cykelstier i begge sider af vejen med en bredde på 2,2 m. Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt og hvornår der også skal etableres cykelsti på den nordlige del af Vodroffsvej (strækningen mellem Danasvej og Rosenørns Allé).

- Vodroffsvej ensrettes på strækningen mellem Danasvej og Gammel Kongevej for at kunne bevare så mange parkeringspladser som muligt. Ensretningen bliver i sydgående retning af hensyn til bl.a. den eksisterende busdrift.

- Ensretningen medfører bl.a., at trafikken på Vodroffsvej vil blive reduceret, og at noget af trafikken vil flytte til andre veje i området – særligt til H.C. Ørsteds Vej, Gammel Kongevej og Vester Farimagsgade, som kan forvente trafikstigninger på 3-8%.

- Antallet af parkeringspladser på og omkring Vodroffsvej reduceres med 33 stk. Som kompensation indgås der en lejeaftale med Codanhus om leje af 33 parkeringspladser i deres private parkeringskælder. Det vil kun være borgere i Frederiksberg Kommune, som kan få adgang til parkeringspladserne i Codanhus via deres parkeringslicens, og der vil være adgang alle dage hele døgnet. • Der plantes 14 nye vejtræer, så Vodroffsvej kommer til at fremstå mere grøn.

- Fortovsbredden bliver mellem 2,0-2,5 m., og der bliver lavet gennemgående fortove ved sidevejene for bl.a. at sikre en god tilgængelighed for fodgængerne.

- Den eksisterende hastighedszone med hastighedsbegrænsning på 40 km/t bevares langs hele Vodroffsvej. Placeringen er de eksisterende bump tilpasses, og der suppleres med to ekstra bump på strækningen i passende indbyrdes afstand.

- De sidste ca. 30 m. af Vodroffsvej i krydset ved Gammel Kongevej bliver dobbeltrettet, for således at kunne bevare de gode adgangsforhold til Codanhus og deres parkering.

Det er muligt at læse sagen samt kommunalbestyrelsens behandling (punkt 371). Her har du også mulighed for at få yderligere information om de trafikale konsekvenser, som projektet medfører.

Videre politisk proces

Alt efter resultatet af borgerdialogen vil detailprojekteringen blive igangsat. Mindre ændringer og rettelser til projektet fra bl.a. borgerdialogen vil administrativt blive indarbejdet i projektet. Ved større forslag til ændringer på baggrund af borgerdialogen, vil By- og Miljøudvalget få forelagt et revideret projektforslag. Med den nuværende tidsplan forventes anlægsstart i løbet af foråret 2022.

Trafik og Byrum

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214292