Detailprojekt for cykelstier på Platanvej

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Andet
Sagsnummer
05.01.00-P20-5-15
Startdato
man, 19/10/2020
Høringsfrist
man, 16/11/2020

Baggrund og formål

By- og miljøudvalget vedtog på deres møde den 21. september 2020, at sende forslag til detailprojekt for cykelstier på Platanvej i borgerdialog. Projektet vedrører strækningen fra Vesterbrogade til Platanvej 6, hvor forpladsen til metrostationen starter. 
Se forslag til detailprojekt her: Detailprojekt
Det er muligt at læse sagen og by- og miljøudvalgets behandling (punkt 273)

Borgerdialog

Borgerdialogen handler om detailprojektet, og det vil således være muligt at komme med kommentarer til detaljerne i selve projektet, som eksempelvis placering af parkeringspladser, træer og bump samt detaljer omkring ind- og udkørsler.
Frederiksberg Kommune har tidligere gennemført en omfattende borgerdialog om flere forskellige scenarier for Platanvej, og By –og Miljøudvalget har på den baggrund vedtaget, at Platanvej genåbnes for gennemkørende trafik med busdrift, og at der skal etableres cykelstier i begge sider af vejen samt inddragelse af tre private arealer. Disse forhold vil derfor ikke være en del af denne borgerdialog.

Detailprojektet

Forslag til detailprojekt for Platanvej medfører bl.a. følgende:

•   Der etableres cykelstier i begge sider med en bredde på 2,0 m.

•    Antallet af parkeringspladser bevares – i alt 62 stk.

•    Der plantes flere træer (18 nye platantræer), så Platanvej bliver mere grøn og får et allélignende udtryk

•    Der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af 2 bump, og hele strækningen skiltes som 40 km/t zone

•    Fortovsbredden indsnævres til 1,68 m., hvilket svarer til bredden af 1,5-2 fliser.

•    Der kommer støjreducerende asfalt på kørebanen

•    Der kommer el-busser på Platanvej i 2022 (linje 7A) og 2025 (linje 9A)
 

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120