Forslag til spildevandsplan 2019-2031

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Politik
Sagsnummer
06.00.05-G01-2-16
Startdato
fre, 12/04/2019
Høringsfrist
fre, 14/06/2019

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 18. marts 2019 besluttet at sende Forslag til Spildevandsplan 2019 - 2031 i otte ugers høring. Du kan se kommunalbestyrelsens behandling af forslaget i referatet fra mødet (pkt. 75).
Spildevandsplanen er en sektorplan, der fastlægger. Planen skal være i overensstemmelse med statens vandområdeplaner og understøtte den gældende byudvikling, som den er fastsat i Kommuneplan 2017 og Frederiksbergstrategien. Endelig understøtter planen de vilkår, som Frederiksberg Kloak A/S (v. Frederiksberg Forsyning) arbejder under, særligt de økonomiske rammer og styringsmekanismer fastsat i Vandsektorloven.
I Spildevandsplan 2019 - 2031 har Kommunalbestyrelsen sat fokus på seks vigtige indsatsområder for den kommende periodes spildevandplanlægning herunder:

- afkoble 30 % regnvand fra kloakken inden for en 30-årig periode.

- sikre et robust og funktionsdueligt spildevandssystem og arbejde for at forbedre serviceniveau.

- sikre miljømæssig og samfundsøkonomisk forsvarligt håndtering af regn- og spildevand.

- at integrere klimatilpasningen i byudviklingen sådan, at kloaksystemet aflastes mest muligt. 

- drive og vedligeholde fælleskloaksystemet så bæredygtigt som muligt, hvor ressourcerne i spildevandet på sigt udnyttes på fx renseanlæggene. 

- styrke samarbejdet om spildevandsplanlægningen i hovedstaden for at sikre sammenhængen mellem skybruds- og spildevandssystemer og renseanlæggene. 

 

Uddybende information

Planen er udarbejdet i samarbejde med Frederiksberg Kloak A/S ved Frederiksberg Forsyning.Planen er miljøvurderet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Høringen omfatter også den udarbejdede miljørapport.

 

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk

Byliv og Drift

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214220