Forslag til spildevandsplan 2019-2031

Læs mere om forslag til spildevandsplan 2019-2031
Høringstype
Politik
Sagsnummer
06.00.05-G01-2-16
Startdato
fre, 12/04/2019
Høringsfrist
fre, 14/06/2019

Baggrund og formål
Kommunalbestyrelsen har den 18. marts 2019 besluttet at sende Forslag til Spildevandsplan 2019 - 2031 i otte ugers høring. Du kan se kommunalbestyrelsens behandling af forslaget i referatet fra mødet (pkt. 75).
Spildevandsplanen er en sektorplan, der fastlægger. Planen skal være i overensstemmelse med statens vandområdeplaner og understøtte den gældende byudvikling, som den er fastsat i Kommuneplan 2017 og Frederiksbergstrategien. Endelig understøtter planen de vilkår, som Frederiksberg Kloak A/S (v. Frederiksberg Forsyning) arbejder under, særligt de økonomiske rammer og styringsmekanismer fastsat i Vandsektorloven.
I Spildevandsplan 2019 - 2031 har Kommunalbestyrelsen sat fokus på seks vigtige indsatsområder for den kommende periodes spildevandplanlægning herunder:

- afkoble 30 % regnvand fra kloakken inden for en 30-årig periode.

- sikre et robust og funktionsdueligt spildevandssystem og arbejde for at forbedre serviceniveau.

- sikre miljømæssig og samfundsøkonomisk forsvarligt håndtering af regn- og spildevand.

- at integrere klimatilpasningen i byudviklingen sådan, at kloaksystemet aflastes mest muligt. 

- drive og vedligeholde fælleskloaksystemet så bæredygtigt som muligt, hvor ressourcerne i spildevandet på sigt udnyttes på fx renseanlæggene. 

- styrke samarbejdet om spildevandsplanlægningen i hovedstaden for at sikre sammenhængen mellem skybruds- og spildevandssystemer og renseanlæggene. 

Uddybende information
Planen er udarbejdet i samarbejde med Frederiksberg Kloak A/S ved Frederiksberg Forsyning.Planen er miljøvurderet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Høringen omfatter også den udarbejdede miljørapport.

 

Byliv og Drift

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Closed
Søndag: Closed
Telefonnummer
38214151