Forslag til spildevandsplantillæg nr. 1/2022

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Strategi
Sagsnummer
06.00.05-G01-3-16
Startdato
tor, 01/09/2022
Høringsfrist
tor, 27/10/2022

Baggrund og formål  

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29/8 2022 at sende forslag til Spildevandsplantillæg nr. 1/2022 i otte ugers høring. Tillægget omhandler, at Frederiksberg Forsyning får mulighed for at udføre samfundsmæssige beregninger efter ny lov om klimatilpasning, samt at forsyningen får mulighed for at benytte supplerende tiltag i kommende klimatilpasningsprojekter. 

Uddybende information 

Håndtering af spildevand, herunder regnvand er reguleret af en lovpligtig, kommunal spildevandsplan. Den nuværende spildevandsplan, "Spildevandsplan 2019", blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 2. december 2019. Spildevandsplanen danner den overordnede økonomiske ramme for Frederiksberg Forsyning og sætter målene for håndtering af alt spildevand i Frederiksberg Kommune frem til 2031. Planen bliver løbende opdateret med tillæg, der indeholder aktuelle projekter eller planer.
Den nye lovgivning om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning m.v. (Lov nr. 2210 af 29/12/2020) og de tilhørende bekendtgørelser (BEK 2275 og 2276) giver kommunen mulighed for hhv. at pålægge Frederiksberg Forsyning at fastsætte servicemålet for håndtering af tag- og overfladevand på baggrund af samfundsøkonomiske beregninger, ligesom den giver mulighed for, at forsyningen kan udføre supplerende tiltag, der ikke hæver serviceniveauet. For at implementere de nye muligheder i Frederiksberg Kommune er der udarbejdet et tillæg til "Spildevandsplan 2019", der her forelægges udvalget til godkendelse forud for en otte ugers høring.

Videre politisk proces  

Efter endt høring indarbejdes evt. høringssvar i tillægget og dette bringes til beslutning hos Miljø-, Bynatur og Mobilitetsudvalget efterfølgende.