Idéer og kommentarer til kommuneplantillæg ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Startdato
ons, 15/12/2021
Høringsfrist
ons, 12/01/2022

Kommunalbestyrelsen har den 6. december 2021 besluttet at indkalde idéer og forslag til ændringer af kommuneplanens rammedel, for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej, hvor der skal bygges nyt et plejecenter. I referatet fra mødet punkt 419 kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.

Frederiksberg Kommune planlægger at opføre Ny Søndervang Plejecenter på en grund, som i dag benyttes af Frederiksberg Forsyning. Aktuelt er der igangsat en totalentreprisekonkurrence for udformningen af plejehjemmet, og det forventes at der bliver udpeget en vinder i december 2021. Vinderen får besked primo januar 2022. Derefter udarbejdes lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, som forventes sendt i offentlig høring hen over sommeren 2022.

Området er i gældende kommuneplans rammedel udlagt som teknisk anlæg, og der er derfor behov for en forudgående høring i henhold til planlovens § 23c med indkaldelse af idéer og forslag, før der udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændrer områdets anvendelse til offentlige formål med mulighed for plejecenter.

Uddybende information

Uddybende information ”Idéer og kommentarer” samt offentliggørelsesbrevet kan du finde under. ”Dokumenter” nederst på siden.

Den forudgående høring bliver også offentliggjort på Plandata.

Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120