Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Høringen er afsluttet.
Der er ingen høringssvar
Høringstype
Strategi
Sagsnummer
06.00.05-G01-1-18
Startdato
tor, 06/12/2018
Høringsfrist
fre, 04/01/2019

Baggrund og formål
Den foreslåede skybrudsløsning omfatter etablering af en ca. 1.250 m lang tunnel fra området ved Gl. Kongevej/Vodroffsvej til Kalvebod Brygge, samt en pumpestation ved Kalvebod Brygge. Tunnelen bliver anlagt som en boret tunnel med en diameter på 2 til 3 m, og den kommer til at ligge i kalklaget 12 til 20 meter nede i Københavns undergrund,
Frederiksberg og Københavns Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) for anlæggelse af skybrudstunnelen Kalvebod Brygge. I første omgang er der udarbejdet et afgrænsningsnotat over de miljøpåvirkninger, som påtænkes medtaget i miljøkonsekvensrapporten.

Uddybende information   
Der etableres midlertidige arbejdspladser til borearbejdet og til skakte under terræn ved Skt. Jørgens Sø på hjørnet af Vodroffsvej og Gl. Kongevej og på Halmtorvet ved Gasværksvej samt en skakt og senere permanent pumpestation ved Kalvebod Brygge 45. Pumpestationen skal transportere vandet op fra tunnelen og ud i havnen.
I anlægsperioden bliver der tre store byggepladser på tunnelstrækningen - en ved Skt. Jørgens Sø, en ved Halmtorvet/ Gasværksvej og en ved Kalvebod Brygge 45.

Videre proces
Alle høringssvar vil indgå i den videre behandling. Følg processen på Frederiksberg.dk

Byliv og Drift

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214220