Lokalplanforslag 235 for Ny Søndervang

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP 235 og KPT 2
Startdato
ons, 29/06/2022
Høringsfrist
ons, 07/09/2022

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2022 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet (punkt 132) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.

Lokalplanen skal danne det planmæssige grundlag for opførelse af nyt byggeri i 3-5 etager som skal indeholde plejecenter, botilbud og lokaler der kan benyttes til undervisning - under ét kaldet Ny Søndervang. Dertil skal indgå opholdsarealer, hvoraf en del bliver offentligt tilgængelige, samt ny stiforbindelse til Kedelhallen. 

Lokalplanforslaget, forslaget til kommuneplantillæg, miljøscreeningen og offentliggørelsesbrevet kan du finde under ”Dokumenter” nederst på siden. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg bliver også offentliggjort på Plandata.

 

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "Dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120