Miljøtilsynsplan 2022-25 for Frederiksberg Kommunes tilsyn med virksomheder

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Strategi
Sagsnummer
09.00.00-K08-8-22
Startdato
man, 13/06/2022
Høringsfrist
man, 11/07/2022

Baggrund

Miljøtilsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 1536 af 09/12/2019) stiller krav om, at tilsynsmyndigheden udarbejder en 4-årig miljøtilsynsplan. Inden planen kan træde i kraft, skal offentligheden have mulighed for at kommentere et udkast til miljøtilsynsplanen inden for en frist på 4 uger. 

Uddybende information

Planen omfatter miljøtilsyn med alle de typer virksomheder, som Frederiksberg Kommune skal føre regelmæssigt miljøtilsyn med i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen. 
Planen omfatter således ikke alle de andre virksomheder, som Frederiksberg Kommune også fører tilsyn med. Miljøtilsynsplanen omfatter heller ikke de virksomheder i kommunen, som Miljøstyrelsen fører tilsyn med. 
Hvert fjerde år skal kommunen udarbejde en ny miljøtilsynsplan. Mindre væsentlige ændringer eller opdateringer vil løbende blive ajourført.

Videre politisk proces

Efter endt offentlig høring og eventuelle ændringer på baggrund af høringen skal "Miljøtilsynsplanen 2022-2025" godkendes i Miljø-, bynatur- og mobilitetsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen, inden den træder i kraft.