Miljøzone for dieselbiler

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Andet
Sagsnummer
09.1004-G01-1-21
Startdato
man, 27/06/2022
Høringsfrist
man, 22/08/2022

Baggrund og formål

Frederiksberg Kommune lægger op til at skærpe miljøzonen, så dieselpersonbiler fra 1.oktober 2023 ikke må køre på Frederiksberg med mindre de har et partikelfilter. Indsatsen er et led i strategien for at få renere luft i byen.

Uddybende information

Hele Frederiksberg er i dag miljøzone med krav til lastbiler, busser og varebiler. Folketinget har med en ændring i miljølovgivningen givet miljøzonekommunerne i Danmark, herunder Frederiksberg, mulighed for at skærpe zonen, så den også kommer til at omfatte krav til dieselbiler indregistreret før 1. januar 2011. De skærpede regler kommer til at berøre cirka 600 ældre biler på Frederiksberg og ca. 90.000 køretøjer på landsplan, der endnu ikke har partikelfilter. Alle berørte ejere får et brev i deres e-Boks om ordningen, og om deres muligheder for at søge dispensation og undtagelse og for at få et tilskud til partikelfilter på op til 2000 kroner. Et partikelfilter koster typisk mellem 6.000 og 10.000 kroner. Størstedelen af partikelforureningen fra trafikken kommer fra dieselpersonbiler. Et forbud mod dieselbiler uden partikelfilter forventes at medføre en væsentlig reduktion i partikelforureningen.

Videre politisk proces

Efter høringen behandles sagen i Miljø-, Bynatur, og Mobilitetsudvalget, Magistraten og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig beslutning.

Trafik og Byrum

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214292