Udkast til reviderede regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Andet
Sagsnummer
07.00.01-A00-3-1
Startdato
tor, 23/06/2022
Høringsfrist
tor, 18/08/2022

Baggrund

På baggrund af nye nationale krav og dermed nye affaldsordninger på Frederiksberg har Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022 godkendt, at udkast til reviderede regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald skal sendes i otte ugers høring. Regulativerne er opbygget med baggrund i et standardregulativ, som fremgår af affaldsbekendtgørelsen. Standardregulativerne består af en obligatorisk del og en valgfri del. Bestemmelserne i den obligatoriske del er fastsat af affaldsbekendtgørelsen. Det bemærkes, at det ikke er muligt for kommuner at ændre i denne del. I regulativerne er obligatorisk tekst angivet med rød.
Uddybende information
Udkast til Frederiksberg Kommunes ”Regulativ for husholdningsaffald” vedrører:

- Sortering i 10 typer affald, herunder 1) papir, 2) pap, 3) plast, 4) mad- og drikkekartoner, 5) metal, 6) glas, 7) madaffald, 8) farligt affald, 9) restaffald og 10) tekstilaffald
- Hyppigere indsamling af haveaffald

Udkast til Frederiksberg Kommunes ”Regulativ for erhvervsaffald” vedrører:
- Frivillig indsamlingsordning for private virksomheder
- Obligatorisk indsamlingsordning for affald fra kommunale institutioner/virksomheder svarende til husholdningerne

Videre politisk proces

Efter endt offentlig høring og eventuelle ændringer på baggrund af høringen skal begge regulativer godkendes i Miljø-, bynatur- og mobilitetsudvalget, magistraten og kommunalbestyrelsen, inden de træder i kraft.