Udvikling af Platanvej

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Strategi
Sagsnummer
.01.00-P20-5-15
Startdato
tor, 06/06/2019
Høringsfrist
søn, 14/07/2019

Baggrund og formål

Platanvej har været lukket for gennemkørende biltrafik siden 2011 på grund af Metrobyggeriet. Det er planen, at Frederiksberg Allé Station, Madkulturens Hus og en ny Metroforplads står klar i anden halvdel af 2019.
By- og Miljøudvalget har den 6. maj 2019 besluttet at sende 4 scenarier for udvikling af Platanvej i høring. Formålet med høringen er på et oplyst grundlag at gå i dialog med beboere og andre interessenter om udvikling af Platanvej.
De 4 scenarier der sendes i høring, kan groft sagt opdeles i to kategorier: En kategori hvor forudsætningen er at genåbne Platanvej for gennemkørende biltrafik, og en kategori hvor forudsæt¬ningen er, at gennemkørende biltrafik ikke er tilladt. Der arbejdes i alle scenarier med at forbedre forholdene for cyklister samt at sikre budsdriften i det Ny Busnet.  

•    Scenarie 1 - Trafik med cykelsti
Platanvej genåbnes for gennemkørende trafik, og vejen forbliver trafikvej. Der etableres cykelsti i begge sider og nedlægges 42-47 parkeringspladser. Scenarie 1 giver plads til at plante 5-10 nye træer.

•    Scenarie 2 - Grøn cykel- og busgade
Platanvej lukker for gennemkørende trafik – busser undtaget. Biler, busser og cykler deler kørebanen. I scenarie 2 nedlægges 29-34 bilparkeringspladser, og der plantes op mod 15-25 træer, og etableres et bredere fortov og et mindre byrum. Med den foreslåede indretning nedklassificeres Platanvej til lokalvej.

•    Scenarie 3 - Bygaden
Platanvej Lukkes for gennemkørende biltrafik - busser undtaget, og der arbejdes for at nedbringe vejens skala, ved at åbne for muligheden for at bygge tæt lav bebyggelse og nye byrum langs vejforløbet, som kan skabe mere byliv i gaden. I dette scenarie nedlægges 42-47 bilparkeringspladser, og der plantes mellem 15-30 nye træer. Med denne indretning nedklassificeres Platanvej til lokalvej.

•    Scenarie 4 - Trafikvej med cykelsti og max bilparkering
Platanvej genåbnes for gennemkørende trafik, og vejen forbliver trafikvej. Der etableres cykelsti i begge sider af vejen, der etableres smallere fortove og nogle af forarealerne på Platanvej inddrages, så det er muligt at beholde parkeringspladserne på strækningen. Der fældes cirka ni træer, og der kan plantes 7-10 nye træer.

Du kan læse mere om scenarierne for Platanvej i bilaget nederst på siden.

Personlig henvendelse
Har du spørgsmål til udvikling af Platanvej, kan du møde en projektleder ved en midlertidig opsat skurvogn i krydset Platanvej/Frederiksberg Allé onsdag den 12., 19. og 26. juni samt torsdag den 13., 20. og 27. juni mellem klokken 14-17.

 

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling, og i løbet af efteråret 2019 vil der blive truffet en politisk beslutning. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk

Trafik og Byrum

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214292