Udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Udviklingsplan
Sagsnummer
04.31.00-G01-21-21
Startdato
ons, 27/10/2021
Høringsfrist
tor, 02/12/2021

Baggrund og formål

I budgetforliget 2021-22 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård, som lægger grundlaget for fremtidens Solbjerg Parkkirkegård.

I forbindelse med udkast til vision, koncept og helhedsplan for udvikling af kirkegården, er der foretaget en række analyser af Solbjerg Parkkirkegård, ligesom kirkegården er blevet opmålt af en landinspektør. Herunder er der blevet registreret antallet af bevaringsværdige gravsteder, udløb af gravsteder på de enkelte afdelinger, registrering af træer, herunder bevaringsværdige træer på kirkegården. Der er foretaget analyser af kirkegårdens randområder og naboer, klimasikring, støj, infrastruktur, adgange m.m. Det er disse mange analyser der ligger til grund for det foreliggende udkast til udviklingsplan for Solbjerg parkkirkegård. Det angiver en retning for udviklingen af kirkegården, som tilgodeser kirkegårdens fremtidige rolle, som både kirkegård, rekreativ park og område for klimasikring, under hensyntagen til de mange forskelligartede interesser der er fra brugerne af kirkegården, nu og i fremtiden.

By- og Miljøudvalget, behandlede og vedtog den 16. august 2021 (pkt.246), at:

- udkast til vision, koncept og helhedsplan for udvikling af Solbjerg Parkkirkegård godkendes med henblik på iværksættelse af en borgerdialog

- forslaget til videre proces for borgerinddragelse godkendes

Den endelige udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård forventes godkendt i foråret 2022.

Uddybende information

For år tilbage blev det vedtaget at dele af Solbjerg Parkkirkegård skulle nedlægges fra 2020 og resten fra 2050, hvor kirkegården skulle overgå til park. I mellemtiden har ændrede begravelsesmønstre med øget brug af urnefællesgrave betydet, at der er behov for en ny urnefællesgrav på Frederiksberg. Det er der pladsmæssigt kun areal til på Solbjerg Parkkirkegård.

Samtidig har den delvist overståede pandemisituation vist, at der pludseligt kan opstå behov for at begrave flere inden for en kort tid. Det vil i en sådan situation være oplagt, at frederiksbergborgere har mulighed for at blive begravet på kommunens kirkegårde.

På den baggrund vedtog By- og Miljøudvalget, den 16. august 2021 (pkt.247), at:

- der gennemføres en delvis successiv nedlæggelse af Solbjerg Parkkirkegård, tidligere kaldet 2020 afdelinger ved seneste gravsteders udløb

- 5. afd. B. på 2050 afdelingen nedlægges ved seneste gravsted udløb

- at den resterende del af kirkegården bevares som aktiv kirkegård

Hvilke områder der forbliver aktive og hvilke der nedlægges successivt fremgår af kortet i pdf’en ”Udkast til udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård” på side 5.

Som led i Solbjerg Parkkirkegårds mulige delvise nedlæggelse påbegyndte kommunen i 2020 forarbejdet til en udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård. Herudover er der i budget 2021 besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for kirkegården.

Videre politisk proces

Høringen af visionsudkastet afsluttes den 2. december og den endelige udviklingsplan forventes godkendt i foråret 2022.

Borgermøde

Borgermøde om udkast til udviklingsplan for Solbjerg Parkkirkegård, torsdag, den 4. november klokken 17-19 i kapellet på Solbjerg Parkkirkegård.

Byliv og Drift

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214220