Bevarende lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP 193 og kommuneplantillæg 5
Startdato
ons, 05/02/2020
Høringsfrist
ons, 04/03/2020

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 13. januar 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg til supplerende høring. I referatet fra mødet (punkt 17) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i By- og Miljøudvalget samt bilag til den politiske behandling.

Lokalplanen skal delvist afløse de oprindelige deklarationer, herunder specificere 'facadecensurbestemmelser' heri, for sikring af den bevaringsværdige Fuglebakkebebyggelse, der er opført i 1928-30.  Lokalplanen skal afløse del af Byplanvedtægt 27 og dermed give mulighed for udnyttelse af tagetager i række- og dobbelthusene.

Lokalplanforslaget, forslaget til kommuneplantillæg, miljøscreeningen og offentliggørelsesbrevet kan du finde under ”Dokumenter” nederst på siden. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg bliver også offentliggjort på Plandata.

 

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplansområdet.

 

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120