Forslag til nye politikker og ny puljestruktur på kultur-, fritids- og idrætsområdet

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Politik
Sagsnummer
2000.00-P22-1-18
Startdato
fre, 24/05/2019
Høringsfrist
søn, 23/06/2019

Baggrund og formål

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 6. maj 2019 at sende forslag til Kultur- og Fritidspolitik 2019-2022, Idræts- og Bevægelsespolitik 2019-2022 samt to modeller for ny puljestruktur i høring. Forslagene er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor aktører på området har været indbudt til dialog med Kultur- og Fritidsudvalget. De to politikker og puljestrukturen, der supplerer hinanden,  vil være retningsgivende for de kommende års prioriteringer på kultur, fritids- og idrætsområdet.

Formålet med høringen er at give alle interessenter mulighed for at kommentere på forslagene. De indkomne høringssvar vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget forud for den endelige godkendelse af politikkerne og puljestrukturen. 

I forhold til forslaget til Kultur- og Fritidspolitikken bemærkes, at det bevidst er valgt ikke at nævne specifikke genrer. Dette for at sikre, at alle institutioner og aktører, der agerer på Frederiksberg har politikkens arbejdsprincipper for øje, når de udvikler aktiviteter og tiltag på Frederiksberg. 

I forhold til forslaget til Idræts- og Bevægelsespolitikken bemærkes, at de overordnede principper og målsætninger er visionerne og målsætningerne i visionsaftalen om Bevæg Dig For Livet, som forventes at løbe frem til 2022. Kommunen har indgået visionsaftalen med DGI, DIF og FIU som væsentlig medspiller.

Det bemærkes endvidere, at der sendes to bud på puljestruktur i høring, idet udvalget ønsker bemærkninger til, hvordan en ny puljestruktur med fordel kan se ud. 

De to nye politikker samt en ny puljestruktur forventes endeligt vedtaget efter sommerferien 2019.

 

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk