Lokalplan og kommuneplantillæg for Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP 221 og KP 8
Startdato
ons, 06/02/2019
Høringsfrist
ons, 03/04/2019

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2019 godkendt forslag til lokalplan 221 for Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub og forslag til kommuneplantillæg 8. I referatet fra mødet (punkt 24) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.

Baggrunden for at udarbejde lokalplanforslaget er, at det kommunale plejehjem Ingeborggården, Troels-Lunds Vej 27-29, skal nedrives, da boligerne ikke lever op til nutidens krav, og der skal i stedet opføres et nyt plejehjem på samme grund. Byggeprocessen skal foregå i etaper til en ny samlet kapacitet på 200 boliger fra eksisterende 156 boliger. Med udvidelsen af Ingeborggården er der mulighed for en bredere udvikling af det samlede område omkring Ingeborggården i samspil med Frederiksberg Boldklub, der ønsker at bygge nyt for at opgradere klubbens sociale rum og omklædningsfaciliteter.

Lokalplanen har således til formål at muliggøre opførelsen af et byggeri til fremtidens Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub. En stor del af faciliteterne anlægges som fælles arealer for de to funktioner og som ramme for udadvendte aktiviteter.

Lokalplanen fastlægger rammerne for byggeriet samt tilhørende opholdsarealer og parkering. For bygningen fastsættes byggefelt, højde og facadeudtryk, og for opholdsarealerne fastsættes bestemmelser om indretning, beplantning og hegn.

Der er sammen med lokalplanforslaget fremlagt et forslag til kommuneplantillæg, som giver mulighed for etageboliger og offentlige formål, en maksimal bebyggelsesprocent på 185 % for området under ét og et maksimalt etageantal på 6 etager.  

Lokalplanforslaget, forslaget til kommuneplantillæg, miljøscreeningen og offentliggørelsesbrevet kan du finde under ”Dokumenter” nederst på siden. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg bliver også offentliggjort på Plandata.

 

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

 

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120