Lokalplanforslag for boligbebyggelse ved Fuglebakkevej

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP 230 og KP 16
Startdato
ons, 28/04/2021
Høringsfrist
ons, 23/06/2021

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 19. april 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet (punkt 130) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.

Lokalplanen skal danne det planmæssige grundlag for et nyt boligprojekt på Fuglebakkevej 88 med et nyt stort gårdrum og grønne forhaver mod gadesiden. Projektet indeholder 33 familieboliger som etageboligbebyggelse. 

Den eksisterende erhvervsbygning forudsættes nedrevet og de nye familieboliger etableres som en fortsættelse af den bevaringsværdige boligkarré på hjørnet af Borups Allé og Fuglebakkevej og afslutter dermed karréforløbet. 
 
Lokalplanen fastlægger udformning, udtryk, materialer, farver, højder og detaljering samt sikrer opholdsarealer og parkering til bebyggelsen.

Lokalplanforslaget, forslaget til kommuneplantillæg, miljøscreeningen og offentliggørelsesbrevet kan du finde under ”Dokumenter” nederst på siden. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg bliver også offentliggjort på Plandata.

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "Dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

Åbent hus

Frederiksberg Kommune inviterer til digitalt Åbent Hus, hvor der orienteres om lokalplanforslaget tirsdag den 1. juni 2021 kl. 16.30-18.00. Læs mere om Åbent Hus-arrangementet.

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120