Bevarende lokalplan for Fuglebakkebebyggelsen

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP 193 og KP 5
Startdato
tor, 30/08/2018
Høringsfrist
ons, 31/10/2018

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 27. august 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet (punkt 171) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.
Lokalplanen skal delvist afløse de oprindelige deklarationer, herunder specificere ”facadecensurbestemmelser” heri, for sikring af den bevaringsværdige Fuglebakkebebyggelse, der er opført i 1928-30. Lokalplanen skal afløse del af Byplanvedtægt 27 og dermed give mulighed for udnyttelse af tagetager i række- og dobbelthusene.

Lokalplanforslaget, forslaget til kommuneplantillæg, miljøscreening og offentliggørelsesbrevet kan du finde under "dokumenter" nederst på siden. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg bliver også offentliggjort på Plandata.

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120