Forslag til lokalplan 220 for familieboliger på Lindevangs Allé 3A

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP 220
Startdato
ons, 15/05/2019
Høringsfrist
ons, 10/07/2019

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 29.04.2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet (punkt 159) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.
Baggrunden for at udarbejde lokalplanforslaget er ejers ønske om at opføre senioregnede familieboliger på ejendommen, hvor der i da er placeret en villa med middel bevaringsværdi (SAVE 4) mod Lindevangs Allé der benyttes som bolig, og småerhverv i form af lager og administration i 2 etager, placeret tilbagetrukket på grunden. Ejer af ejendommen, har udarbejdet et projektforslag, med L-formet etagebebyggelse (1–5 etager) som tilpasser sig grundens form, og indeholder 11 nye familieboliger samt udadvendt erhvervsfunktion i stueetagen mod Lindevangs Allé. Realisering af projektet kræver ny lokalplan.
Lokalplanen har til formål at er at muliggøre nedrivning af eksisterende erhvervsbyggeri og fritliggende bevaringsværdige villa på ejendommen. Lokalplanen muliggør samtidig opførelse af ny bebyggelse inden for området på i alt ca. 1.488 m² i 1-5 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 135 pct. Fordelt med ca. 1.220 m² i form af familieboliger, ca. 71 m² kontor- serviceerhverv i stueetagen mod Lindevangs Allé, og 197 m² servicearealer (adgangsarealer, affaldsrum mv.). Samtidig sikre lokalplanen arealer til ophold og parkering.
Lokalplanen fastlægger rammerne for byggeriet samt tilhørende opholdsarealer og parkering. For bygningen fastsættes byggefelt, højde og facadeudtryk, og for opholdsarealerne fastsættes bestemmelser om indretning, begrønning og hegn.
Lokalplanforslaget, miljøscreeningen og offentliggørelsesbrevet kan du finde under ”Dokumenter” nederst på siden. Lokalplanforslaget bliver også offentliggjort på Plandata.

 

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120