Forslag til lokalplan 222 for plejeboliger på Betty Nansens Allé 16 og forslag til kommuneplantillæg nr. 9

Høringen er afsluttet.
Høringstype
Lokal- og kommuneplan
Sagsnummer
LP 222 og KP 9
Startdato
ons, 06/02/2019
Høringsfrist
ons, 03/04/2019

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har den 28.01.2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet (pkt. 25) kan du læse indstillingen og beslutningen fra den politiske behandling i kommunalbestyrelsen samt bilag til den politiske behandling.

Baggrunden for at udarbejde lokalplanforslaget er den politisk vedtagne masterplan, som har til formål at sikre tidssvarende plejeboliger for alle borgere. Udviklingsplanerne er samtidig en del af Byudviklingsområdet Nordens Plads, som er udpeget i Kommuneplan 2017. 

Ud over plejecentret har Kommunalbestyrelsen allerede besluttet en overordnet landskabsplan for området ved navn Generationernes Byrum, ligesom hele området skal sikres bedre mod skybrud som en del af de kommende anlægsprojekter. Visionen er at tilbyde hele området et løft i form et attraktivt byrum med masser af mødesteder og muligheder for at være fysisk aktive på tværs af generationerne. 
Læs mere om udvikling ved Betty Nansens Allé på https://www.frederiksberg.dk/byudvikling

Lokalplanen lægger op til byggeri af 125 nye plejeboliger og faciliteter til lokalområdets brug, eksempelvis en multisal, små butikker, lokaler til behandling for børn med nedsat funktionsevne og nye byrum. 
Samtidig lægger forslaget op til at erstatte den nuværende sti i området med en ny gang- og cykelsti med bedre forbindelse til Valby. 

Lokalplanen fastlægger rammerne for byggeriet samt tilhørende opholdsarealer og parkering. For bygningen fastsættes byggefelt, højde og facadeudtryk, og for opholdsarealerne fastsættes bestemmelser om indretning, begrønning og hegn. 
Kommuneplantillægget fastsætter lokalplanområdet til etageboliger, en maksimal bebyggelsesprocent på 230 % og et maksimalt etageantal på 6 etager.

Lokalplanforslaget, forslaget til kommuneplantillæg, miljøscreeningen og offentliggørelsesbrevet kan du finde under ”Dokumenter” nederst på siden. Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg bliver også offentliggjort på Plandata.

 

Uddybende information

Orientering om planforslag, retsvirkninger og klagevejledning kan du læse mere om i offentliggørelsesbrevet under "dokumenter" nederst på siden. Brevet er sendt til ejere, lejere og virksomheder i nærheden af lokalplanområdet.

 

Videre politisk proces

Alle høringssvar vil indgå i den videre politiske behandling. Følg den politiske proces på Frederiksberg.dk

By, Byggeri og Ejendomme

Smallegade 1, 4. sal
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefontid
Mandag: 10:00-14:00
Tirsdag: 10:00-14:00
Onsdag: 10:00-14:00
Torsdag: 10:00-14:00
Fredag: 10:00-13:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Telefonnummer
38214120